6800, Hódmezővásárhely

Hírlevél szabályzat

A Madarász Marika a honlapján regisztráló felhasználók részére rendszeres időközönként hírlevelet küld, amelyben tájékoztatja a regisztrált felhasználókat  fontosabb eseményekről, akciókról, ingatlanokról.

A Honlapon történő regisztráció során személyes adatok kezelésére is sor kerül, az alábbi szabályok szerint:

1.       Az adatkezelő adatai

Madarász Marika
Székhely:
Cg.

2.       Az adatkezelő elérhetőségei

tel.: 06306958359
www.marika-ingatlan.hu

3.       Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

4.       A kezelt adatok köre

A Madarász Mária  az alábbi, a regisztráció során megadott adatokat kezeli:
a)           név
b)           e-mail cím.

5.       Az adatkezelés célja

A regisztráció során megadott adatok kizárólag promóciós kampány keretein belül, illetve a Madarász Mária  vagy valamely partnere által szervezett eseményről, vagy a Madarász Mária  által meghirdetett akcióról , ingatlanokkal kapcsolatos egyéb tájékoztatás érdekében kerül felhasználásra.

6.       A felhasználó adataihoz hozzáférő személyek

A regisztráció során az adataikat megadó felhasználók adataihoz a szolgáltató alkalmazottai, és egyéb szerződéses megbízottai, vállalkozói kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

7.       Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által megadott adatokat a szolgáltató tárolja. A felhasználó a hírlevélről leiratkozhat, amely leiratkozás következtében a szolgáltató a kezelt adatokat törli a nyilvántartásból.

8.       Szerzői jogok

A Marika-Ingatlan.hu weboldalai, az azokon található minden kép, grafika, logó, szöveges tartalom, adat és információ, illetve azok elrendezése szerzői jogi védelem alatt áll, azokat részben vagy egészben – a rendeltetésszerű használatból eredő igényeket meghaladó mértékben – lemásolni, elektronikus vagy más módon tárolni, többszörözni, átruházni, terjeszteni, kinyomtatni, vagy nyilvánosságra hozni a Madarász Mária kifejezetten előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos.

9.       A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A kötelező személyes adatok megadása nélkül a hírlevél szolgáltatás nem vehető igénybe. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Ebben az esetben a szolgáltató munkatársai meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon alapján), és válaszolnak a kérdésekre, így különösen információt adnak a kezelt adatok tartalmáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó cégről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a felhasználó adatait.

10.     Az adatkezelési szabályzat elfogadása és módosításának lehetősége

A felhasználó a regisztrációval magára nézve elfogadja a jelen adatkezelési szabályzatot. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatás – módosítás hatálybalépését követő első – használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.